Incontro Polska

Incontro Polska to lokalna faza przygotowań do międzynarodowego kongresu Incontro Romano, który odbywa się w Rzymie podczas Wielkiego Tygodnia. Jest to spotkanie młodzieży, podczas którego temat osoby jest stawiany w centrum uwagi. Kongres co roku ma inne hasło i projekt Incontro Polska ma za zadanie rozpowszechnienie danego tematu i zachęcenie do udziału w fazie międzynarodowej.