W każdy czwartek o godzinie 18.30 – rozważanie. Od godziny 17.00 jest możliwość spowiedzi oraz kierownictwa duchowego u księdza.

Raz w miesiącu organizujemy dzień skupienia oraz czuwanie przed PNS (każdy pierwszy czwartek miesiąca). Aktualne informacje na temat dni skupienia i czuwania można znale w zakładce wydarzenia.

Incontro Polska to lokalna faza przygotowań do międzynarodowego kongresu Incontro Romano, który odbywa się w Rzymie podczas Wielkiego Tygodnia. Jest to spotkanie młodzieży, podczas którego temat osoby jest stawiany w centrum uwagi. Kongres co roku ma inne hasło i projekt Incontro Polska ma za zadanie rozpowszechnienie danego tematu i zachęcenie do udziału w fazie międzynarodowej.